AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan - Rekenproblemen en dyscalculie

Rekenproblemen en dyscalculie

Voorstel procedure leerlingen met ernstige rekenproblemen / dyscalculie

De diagnose dyscalculie is geen officieel erkende diagnose. Toch zijn er leerlingen met zeer ernstige rekenproblemen.
Zoals afgesproken, kunnen deze leerlingen in aanmerking komen voor een eigen leerweg.

We stellen de volgende procedure voor:
• de collegiaal consulent moet betrokken worden in het voortraject, net als bij dyslexie.
• Als er in overleg met de coco gewerkt is met handelingsplannen en er ondanks dat herhaaldelijk (3 keer) sprake is van E-score en er een discrepantie is met bv begrijpend lezen, kan de leerling worden aangemeld bij het Steunpunt.
• Analyse van de toetsen door het voeren van een diagnostisch gesprek met de leerling
• De andere testen (bv. tempotest rekenen, Utrechtse getalbegripstoets, diagnostisch rekengesprek n.a.v. CITO rekenen) kunnen door de school of de coco worden gedaan en zijn bedoeld om de aanpak in de groep op af te stemmen
• Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor psychodiagnostisch onderzoek. Er kan dan een 'verklaring van een ernstig rekenprobleem' worden afgeven.
• Voor deze leerling wordt op basis van zijn capaciteiten een ontwikkelings-perspectief afgegeven. Het SBO-werkplatform heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief
• Met Gert Gelderblom zal nader onderzocht worden welke programma’s en aanpakken effectief en efficiënt zijn voor deze leerlingen. (bv. CITO-hulpboeken, maatwerk, kwantiwijzer)
dyscalculie < Rekenproblemen en eigen leerweg. Automatiseren >