AGENDA
onderwijscoaches zondag 16 augustus 2015 In het schooljaar 2015-2016 blijft SPOE werken met basisteam en met breedteteam. Nu met.. Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal.. maandag 20 april 2015 Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet.. Lees verder >
SCRIPT maandag 16 februari 2015 SPOE heeft op 16-02-15 SCRIPT geïntroduceerd. SCRIPT is een draaiboek om te komen tot.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan - Gevorderd rekenen

Gevorderd rekenen

Bij het rekenonderwijs zijn dezelfde dimensies van toepassing als bij het leesverbeterplan:
1. effectief rekenonderwijs: het WAT
2. effectief onderwijs; het HOE
3. effectief innoveren

De rekenopbrengsten zijn basis enstart voor een rekenverbeterplan.
De school moet als team een aantal besluiten nemen over:
.onderwijstijd
.doelen (85% niveau A-B-C en 65% niveau A-B)
.aanbieden van één oplossingsstrategie
.keuze voor kolomsgewijs rekenen of 'opa'rekenen
.toepassen van IGDI-model
.automatiseren

datamuur op schoolniveau.
De eerste stap is het opstellen van een datamuur op schoolniveau:
.wat zijn de doelen, die behaald moeten worden?
.wat zijn de behaalde resultaten?
.hoe hebben we deze resultaten behaald?
(toepassen van de dimensies van effectief onderwijs: het
WAT, het HOE en het INNOVEREN)
.wat gaat al goed? Wat kan beter?
.wat gaan we op schoolniveau aanpakken?
.hoe is de begeleiding, coaching geregeld?

datamuur op groepsniveau.
De leerlingen worden op basis van de rekenresultaten verdeeld in één van de drie instructiegroepen:
1. instructie-onafhankelijke leerlingen. (niveau A en B)
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie en gaan dan
zelfstandig werken.
2. instructie-gevoelige leerlingen (niveau C).
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie en de
basisinstructie. Daarna gaan deze leerlingen zelfstandig
werken.
3. instructie-afhankelijke leerlingen (niveau D en E)
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie, de basis-
instructie en krijgen dan de verlengde instructie.
Aan de instructietafel met de leerkracht als model.

Belangrijk is, dat elke groep feedback krijgt.

In een groepsplan wordt de leerstof, de leerstofplanning, de tijd uitgewerkt.

zie voor leerlingen met niveau D en E hoofdstuk: rekenproblemen.
igdi-modelartikel elk kind kan leren rekenen.presentatie datamuur en groepsplan rekenendatamuur en groepsplan rekenenkwaliteitskaart verbetertraject rekenen < Aanvankelijk rekenen Rekenproblemen en eigen leerweg. >