AGENDA
René Huitink nieuwe.. dinsdag 26 april 2016 Met ingang van 01-05-16 is René Huitink de nieuwe coordinator van Steunpunt Passend.. Lees verder >
Wat echt werkt.Effectieve.. woensdag 29 april 2015 Op woensdag 18 mei heeft uitgeverij PICA een bijeenkomst met David Mitchell.. Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal.. maandag 20 april 2015 Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan - Gevorderd rekenen

Gevorderd rekenen

Bij het rekenonderwijs zijn dezelfde dimensies van toepassing als bij het leesverbeterplan:
1. effectief rekenonderwijs: het WAT
2. effectief onderwijs; het HOE
3. effectief innoveren

De rekenopbrengsten zijn basis enstart voor een rekenverbeterplan.
De school moet als team een aantal besluiten nemen over:
.onderwijstijd
.doelen (85% niveau A-B-C en 65% niveau A-B)
.aanbieden van één oplossingsstrategie
.keuze voor kolomsgewijs rekenen of 'opa'rekenen
.toepassen van IGDI-model
.automatiseren

datamuur op schoolniveau.
De eerste stap is het opstellen van een datamuur op schoolniveau:
.wat zijn de doelen, die behaald moeten worden?
.wat zijn de behaalde resultaten?
.hoe hebben we deze resultaten behaald?
(toepassen van de dimensies van effectief onderwijs: het
WAT, het HOE en het INNOVEREN)
.wat gaat al goed? Wat kan beter?
.wat gaan we op schoolniveau aanpakken?
.hoe is de begeleiding, coaching geregeld?

datamuur op groepsniveau.
De leerlingen worden op basis van de rekenresultaten verdeeld in één van de drie instructiegroepen:
1. instructie-onafhankelijke leerlingen. (niveau A en B)
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie en gaan dan
zelfstandig werken.
2. instructie-gevoelige leerlingen (niveau C).
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie en de
basisinstructie. Daarna gaan deze leerlingen zelfstandig
werken.
3. instructie-afhankelijke leerlingen (niveau D en E)
Deze leerlingen volgen de verkorte instructie, de basis-
instructie en krijgen dan de verlengde instructie.
Aan de instructietafel met de leerkracht als model.

Belangrijk is, dat elke groep feedback krijgt.

In een groepsplan wordt de leerstof, de leerstofplanning, de tijd uitgewerkt.

zie voor leerlingen met niveau D en E hoofdstuk: rekenproblemen.
igdi-modelartikel elk kind kan leren rekenen.presentatie datamuur en groepsplan rekenendatamuur en groepsplan rekenenkwaliteitskaart verbetertraject rekenen < Aanvankelijk rekenen Rekenproblemen en eigen leerweg. >