AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan - Aanvankelijk rekenen

Aanvankelijk rekenen

getalbegrip.
Het is essentieel dat jonge kinderen voldoende getalbegrip ontwikkelen en dat leerkrachten voldoende aandacht besteden aan de verschillende telvaardigheden.

Om een goede rekenstart te kunnen maken in groep 3 is het
zaak dat leerkrachten in de groepen 1 en 2 voldoende aandacht besteden aan:
  • de ontwikkeling van getalbegrip,
  • het herkennen van cijfersymbolen 
  • de verschillende telvaardigheden.

.het opzeggen van de telrij tot twintig
.het terugtellen,
.het verder tellen vanaf een gegeven getal (‘zes, zeven,  acht…wil jij nu verder tellen?’),
.het tellen met sprongetjes (‘twee, vier, zes… kun jij nu …?’)

voorschotbenadering
Vanuit het leesonderwijs is de ‘voorschotbenadering’
bekend geworden om de risico’s voor zwakke leerlingen te
verminderen.
Waar het gaat om letterkennis en fonemisch
bewustzijn wordt ze inmiddels door duizenden leerkrachten
in de onderbouw toegepast. Minder bekend is het toepassen
van de voorschotbenadering in het kader van het leren rekenen.

kleine kring.
Door met risicokinderen in de kleine kring te werken is
het mogelijk hen actiever te betrekken en intensiever te laten deelnemen aan activiteiten. Meestal wordt de kleine
kring ook door zwakke leerlingen als veiliger ervaren omdat
een leerkracht sneller kan ingrijpen en beter kan afstemmen
op hun ontwikkelingsniveau.


zie kwaliteitskaarten www.schoolaanzet.nl

kwaliteitskaart ontwikkelen van getalbegripleerlijn JORIKleerlijn rekenen onderbouwkwaliteitskaart ontwikkelen van getalbegriprekenen groep 1-2kwaliteitskaart goed rekenonderwijsleerlijn rekenen onderbouwpresentatie wat is goed rekenonderwijs. Gevorderd rekenen >