AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - PBS - materialen PBS en interactiewijzer

materialen PBS en interactiewijzer

Afspraak is gemaakt om de interactiewijzer te gaan oefenen in de bijeenkomsten met de interne begeleiders.

Als voor een leerling een handelingsgericht onderzoek wordt aangevraagd, dan altijd IAW meesturen.
vragenlijst interactiewijzervragenlijst interactiewijzer jonge kindvragenlijst interactionele stijl leerkrachtenagenda pbs 2012-2013presentatie PBS Enschede maart 2012artikel pbs