AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Ouders - Voorlichting

Voorlichting

Wat gebeurt er met een aanvraag voor onderzoek en advies?
In overleg met de ouders kan de basisschool voor een leerling een onderzoek aanvragen. Door het ouderformulier te ondertekenen geeft de ouder toestemming voor het onderzoek.

Na ontvangst van deze aanvraag wordt een onderzoeksplan opgesteld door de orthopedagogen van het Steunpunt Onderwijszorg, drs. Elke Corluy of drs. Mieke Kotterink, opgesteld.

Onderzoeksplan.
Dit onderzoeksplan kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:
• een gesprek met de leerkracht van uw kind
• een gesprek met u
• opvragen van gegevens van instellingen, die betrokken zijn bij uw kind.
• een observatie door een orthopedagoog in de klas van uw kind
• een psychologisch onderzoek
• het invullen van een gedragsvragenlijsten

Psychologisch onderzoek.
Het psychologisch onderzoek wordt altijd afgenomen op de school van uw kind. Het onderzoek kan worden afgenomen door een medewerkster van het Steunpunt Onderwijszorg.

Het Steunpunt Onderwijszorg kan het onderzoek ook laten afnemen door de schoolbegeleidingsdienst Expertis of door schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep. Het Steunpunt Onderwijszorg heeft hierover met de schoolbegeleidingsdienst afspraken gemaakt.

Een psychologisch onderzoek kan nodig zijn om een verklaring te kunnen geven voor de problematiek van uw kind.

Het onderzoek geeft een antwoord op de leermogelijkheden van uw kind. Verder geeft dit onderzoek een beeld van de taalontwikkeling, van de visueel-ruimtelijke ontwikkeling en van de informatieverwerking.

Vragenlijsten.
In veel gevallen worden school en ouders gevraagd om een gedragsvragenlijst in te vullen.Dit zijn landelijk genormeerde vragenlijsten, die in zijn geheel ingevuld moeten worden. Door middel van deze vragenlijsten kan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht worden.

Conclusie
Het Steunpunt Onderwijszorg of de schoolbegeleidingsdienst maakt van deze onderzoeksgegevens een schriftelijk verslag. In dit verslag staat de reden van de aanvraag voor onderzoek, het onderzoeksplan, de resultaten van het onderzoek, de conclusie en het advies. Het laatste onderdeel van het onderzoeksplan is, dat het concept-verslag en het pré- advies door de orthopedagoog met de school besproken wordt.

Bespreking van verslag en advies met de ouders.
De eindconclusie en het advies wordt door de interne begeleider - soms samen met de orthopedagoog- met u besproken. U kunt zelf ook vragen om een gesprek met de orthopedagoog.

Na het gesprek met de ouders wordt het onderzoeksverslag definitief en worden de adviezen door de school omgezet in handelingsplannen.

Advies.
Bij het advies staat het belang van uw kind centraal.
Het advies is gericht op het begeleiden van uw kind op school. Soms moet deze hulp zo intensief zijn, dat een basisschool deze hulp niet op een verantwoorde wijze kan bieden. Een speciale basisschool of een speciale school kan deze hulp dan wel bieden.

Voor het opvolgen van het advies bent en blijft u zelf verantwoordelijk.

Voor een verwijzing naar een speciale basisschool of naar een speciale school wordt aan u om toestemming gevraagd.


Documentatie >