AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Ouders

Ouders

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht.
De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouder / gezaghebbende voogd overleggen wat de beste aanpak is. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op.
De basisschool wordt hierbij begeleid door medewerkers van het Steunpunt Onderwijszorg en door onderwijsadviseurs van Expertis.

In dit overleg worden de leerresultaten van alle leerlingen besproken. Er worden adviezen gegeven over de aanpak van het onderwijs op schoolniveau, op groepsnveau en op leerlingenniveau.

Echter soms is een nader onderzoek noodzakelijk. De school kan na toestemming van de ouders een onderzoek aanvragen bij het Steunpunt Onderwijszorg.


infomatie voor ouders over passend onderwijsinformatie voor ouders over kwaliteitswijzerinformatie voor ouders over CITO-toetsen