AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - NSCCT en analyse

NSCCT en analyse

kwaliteitswijzer: verantwoorden-voorspellen - verbeteren

Met de kwaliteitswijzer gaan de scholen behorend bij SPOE de leerwinst en de toegevoegde waarde aangeven.
Niet het absolute cijfers is maatgevend voor de kwaliteit van het onderwijs, maar de relatieve prestaties.
Deze worden bepaald door oa leerpotentieel, maar ook door kansen en belemmeringen.

Een van de onderdelen van het project ontwikkelingsperspectief is de afname van de NSCCT. Een delegatie heeft uitvoerig gesproken met de ontwerper van deze test.
NSCCT is valide en betrouwbaar.

NSCCT
De NSCCT is voortgekomen uit verschillende testen.
Het is een quick screenings device test. Dat wil zeggen dat deze test een beperktere dekking heeft van het intelligentiebegrip.

De WISC-III meet meer aspecten van de intelligentie.
Om een meer betrouwbare uitslag te verkrijgen met de NSCCT beveelt Theo afnames van de NSCCT aan in meerdere jaren.
De NSCCT geeft de positie aan van leerlingen binnen een groep. De NSCCT geeft aan hoe goed een leerling zou moeten presteren op de verschillende vakken.
De uitslag is geen absoluut gegeven, wordt beïnvloed door verschillende factoren.

Theo van Batenburg onderschrijft de visie van Consent en van VCO inzake het beoordelen van de kwaliteit van de school middels de CITO-eindtoets. In meerdere verbanden wordt gezocht naar een alternatief om de kwaliteit van de school in kaart te brengen.

CITO eindtoets als maat voor kwaliteit van de school.
professor Janssen en professor van de Werf zijn hierover zeer duidelijk. Deze toets wordt misbruikt om de kwaliteit van de school in kaart te brengen. Deze toets is hiervoor ongeschikt.
Wel is deze toets zeer geschikt als voorspeller voor het vervolgonderwijs. Er is dan geen betere toets,

Beide hoogleraren pleiten voor het statusmodel en het groeimodel.
Wat is de leerwinst die een leerling maakt, wat is de toegevoegde waarde van de school voor deze leerling.
Scoort deze leerling hoger, dan wat op basis van zijn leerpotentieel verwacht zou mogen worden.

stand van zaken project opp.
Verschillende scholen hebben de NSCCT, SAQI afgenomen en deze gecorreleerd met de M-6 toetsen van CITO.
SPOE maakt van deze gegevens een analyse op niveau van een statusmodel en op niveau van een groeimodel.

Een school met veel toegevoegde waarde en met veel leerwinst is een sterke school.

De resultaten van de combinatie leerprestaties en leerpotentieel wordt door school met ouders en leerling besproken.
De ouders en de leerlingen reageren zeer positief.

VERANTWOORDEN-VERBETEREN-VOORSPELLEN.
Het werken met het groeimodel heeft ook consequenties voor het indelen van de leerlingen in instructiegroepen. De leerlingen worden niet meer ingedeeld op basis van de foto, de toetsresultaten CITO, maar op basis van de film, leerwinst op basis van leerpotentieel.Opbrengstgerichte aanpak werkt in Enschede
presentatie NSCCTpresentatie ontwikkelingsperspectief Arjan ClijssenVERHAAL ACHTER HET PLAATJE, FOTO EN FILMGROWTH MINDSETANALYSE SCRIPT EN WERKEN MET PLANB2Leerwinst en toegevoegde waarde