AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Leesverbeterplan Enschede - Woordenschat

Woordenschat

Woordenschat is één van de bouwstenen van de leespiramide.
In het leesverbeterplan wordt op de volgende manieren aandacht besteed aan uitbreiden van de woordenschat:
.stilleesbeleid
.CUVAR-techniek
.elke dag twee woorden behandelen
.het programma Met Woorden In De Weer,

resultaten woordenschattoets januari 2011.
De resultaten op de woordenschattoett groep 3 en 4 zijn tegenvallend.
groep 3: 60% ABC
groep 4: 65% ABC
groep 5: 81% ABC
groep 6: 79% ABC

CUVAR

Herhaald en ondersteund lezen geeft goede uitgangspunten voor een positieve ontwikkeling m.b.t. de woordenschat.
Teksten moeten een rijke woordenschat bevatten.
Herhaling ondersteunt de integratie.

CUVAR:
CU = context en uitleg
V=variatie
A= aanvulzin
R=registreren

.CU:
Verhaal voorlezen, een bepaald woord nemen. Dit woord in de context gaan uitleggen.
De kinderen zeggen het woord na.

.V:
De leerkracht zegt het woord in verschillende contexten. Het woord in variatie gebruiken.
Verschillende zinnen, zo rijk mogelijk.

.Aanvulzin.
De leerkracht zegt een aanvulzin met het te leren woord. Deze aanvulzin moet op veel verschillende manieren worden afgemaakt.
Om beurten herhalen de kinderen de aanvulzin (met het te leren woord erin) waarna ze deze zin op hun eigen manier afmaken.

.R
De leerkracht schrijft het woord op het bord. Iedere keer als een leerling dit woord actief gebruikt in een eigen zin, komt er een streepje achter. Als er een afgesproken aantal streepjes staat, kan het woord worden weggestreept.

Werken met tweelingboekjes:
Een fictie en een non-fictie boek over hetzelfde thema:
Bv. Sjakie en de chocoladefabriek en juniorinfo over fabriek
.oefenen met RALFI
.toepassen van CUVAR

Woorden:
.niet alleen zelfstandige naamwoorden
.ook bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden
.ook schooltaal (bv. Leg uit dat, beredeneer waarom)
.verbindingswoorden
Maximaal 6 woorden. Per keer 1-2 woorden
CUVAR 3 minuten ’s ochtends en 3 minuten ’s middags
woordenschat in de onderbouwaudit woordenschat-aanpakkwaliteitskaart zelfstandig lezenwoordenschat - E.Koekebackertips woordenschattraining < Technisch lezen Begrijpend lezen >