AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Leesverbeterplan Enschede - Datamuur

Datamuur


Datamuur en groepsplan

Een belangrijk hulpmiddel om het opbrengstgericht werken meer inhoud te geven is het werken met een datamuur,

Een datamuur visualiseert de opbrengsten van de scholen, van de school en van de groep.
Wie zijn de instructieonafhankelijke leerlingen?
Wie zijn de instructiegevoelige leerlingen?
Wie zijn de instructie-afhankelijke leerlingen?

Instructie-onafhankelijk: niveau A en B
instructie-gevoelig: niveau C
instructie-afhankelijk: niveau D en E

De gegevens op de datamuur vormen de basis voor het groepsplan en de instructiebehoeften van de leerlingen.
De instructie-onafhankelijke leerlingen krijgen de verkorte instructie
De instructie-gevoelige leeringen volgen de verkorte instructie en de basisinstructie.
De instructie-afhankelijke leerlingen volgen de verkorte instructie, de basisinstructie en de verlengde instructie

Uit dit differentiatiemodel kunt u meteen concluderen dat het om de instructie gaat. Het gaat om instructie, instructie en instructie.

Bij het opbrengstgericht werken worden de volgende vragen gesteld:

1. wat is het doel.
2. hoe worden dimensies van effectief onderwijs toegepast?
   .de onderwijsinhoudelijke dimensie: het WAT
   .de onderwijskundige dimensie; het HOE
   .de innovatieve dimensie.

Het IGDI-model is hierbij het organisatorisch model.

Met de datamuur kan heel doel- en resultaatgericht gewerkt worden. De groepsleerkrachten kunnen op basis van deze datamuur hun lessen voorbereiden. Op directieniveau kunnen besluiten genomen worden over de inzet van formatie en van groepsleerkrachten in bepaalde groepen.


Bespreken met het team
toetsgegevens zeggen niet alleen iets over het niveau van de leerlingen, maar geven ook inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de instructie. Daarom worden de gegevens met het hele team besproken, in oktober, januari en juni.

Het gaat er dan om not to blame and to shame.
Geen oordeel verbinden aan de resultaten werkt goed. Een leerkracht voelt zich al vervelend genoeg en zal zelf hulp inroepen als de volgende keer de resultaten niet zijn verbeterd.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het leesniveau van goed naar beter te brengen: het zijn onze leesresultaten, het zijn onze kinderen, het is onze school. En successen moet je vieren, met gebak of zo.

De leerkrachten waarderen dat heel erg. Ze zijn door het voortraject bereid om de stap te maken en worden sterk ondersteund door de directeur en ib’er. De leerkracht geeft instructie, niet de voorleesmoeder. Het aanzien van de leerkracht is behoorlijk versterkt.


Meer dan een datamuur
Een datamuur is een formidabele basis voor een groepsplan, maar staat niet op zichzelf. Een hele reeks van didactische en organisatorische maatregelen is nodig om de gestelde doelen te bereiken.

Het groepsplan en de leerkrachtvaardigheden zijn enorm belangrijk. We gebruiken het IGDI-model, het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel, dat gebruik maakt van convergente differentiatie.
artikel datamuur uit schoolaanzet okt.09presentatie datamuur ,opbrengstgericht werken en groepsplan.igdi-modelorganisatiemodellen igdiformat datamuur en groepsplan technisch lezenkwaliteitskaart opbrengstgericht werkenhandleiding datamuur < Dyslexie Opbrengsten >