AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Leesverbeterplan Enschede - Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Lezen en niet begrijpen wat je leest is geen lezen.

Wat kenmerkt een goed begrijpende lezer?
Een goede begrijpende lezer:
 • kan vlot lezen,
 • beschikt over een goede woordenschat
 • kan een aantal leesstrategieën toepassen om teksten beter te begrijpen.

Deze drie te onderscheiden maar nauw met elkaar verbonden onderliggende dimensies van leesvaardigheid – en dan in het bijzonder de eerste twee - bepalen of een leerling met leesstrategieën kan omgaan, teksten goed begrijpt en plezier aan lezen beleeft. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de leesstrategieën, zoals in de Nederlandse methoden voor begrijpend lezen, geen effect hadden op de resultaten voor begrijpend lezen. 

Kees Vernooy: "Nederlandse kinderen behoren tot de meest gedemotiveerde lezers ter wereld. En met name zwakke lezers zijn gedemotiveerde lezers, terwijl het voor hun stagnerende leesontwikkeling cruciaal is dat ze daadwerkelijk lezen." 

De volgende strategieën zijn met name effectief:
 • vragen stellen en vragen beantwoorden
 • samenvattingen maken
 • gebruik maken van graphic organizers

Waarom hebben actuele teksten zo’n effect?
Onderzoek laat zien dat de leesmotivatie van zwakke lezers, maar ook van de overige leerlingen, toeneemt als er actuele teksten (zie Kidsweek en Nieuwsbegrip) worden ingezet. 
Actuele teksten hebben een positieve invloed op zowel de leesvaardigheid als de leesmotivatie.

De interactie met de echte wereld (actualiteit), zoals in Nieuwsbegrip plaatsvindt, is voor de leerlingen cruciaal.

Bij die interactie met de echte wereld zijn ze automatisch bezig met het uiterst belangrijke proces van activering en het opbouwen van voorkennis. Ze denken na over wat ze al weten. Daarnaast beïnvloedt interactie met de echte wereld ook hun motivatie om te lezen, omdat deze teksten meer aansluiten bij hun belevingswereld.


nieuwsbegrip
Veel van de scholen, die deelnemen aan het Leesverbeterplan Enschede hebben hun aanpak m.b.t. begrijpend lezen drastisch aangepakt.
De scholen hebben een abonnement gekregen op "Nieuwsbegrip", het basisprogramma

(zie voor meer info de kwaliteitskaart van www.schoolaanzet.nl)

Vanaf groep 5 wordt Nieuwsbegrip ingezet:
1 keer per week Nieuwsbegrip
1 keer per week een verhaal uit de methode van begrijpend lezen, waarbij dezelfde strategie / aanpak als bij Nieuwsbegrip wordt toegepast.

Vanaf groep 1 staat begrijpend luisteren centraal. De vier V's worden integraal toegepast:
 • voorspellen
 • voorkennis actualiseren
 • visualiseren
 • vragen stellen

Bij het begrijpend lezen staat de 7 strategieën centraal:
.monitoren begrijpen
.visualiseren
.herkennen van de tekststructuur
.beantwoorden en vragen stellen
.samenvatten
.omgaan met voorkennis
.afbeeldingen

En dan het allerbelangrijkste: de leerkracht als model.
Dit is een essentiële voorwaarde:
 • ik doe het voor
 • wij doen het samen
 • jij doet het alleen
Een ontzettend waardevolle leerkrachtcompetentie: modelling.
In het leesverbeterplan neemt de training van het modelen een belangrijke plaats in.
supportgroep - Sue Youngnieuwsbegripnieuwsbegrip VCO Drakensteyn Enschedekwaliteitskaart nieuwsbegrippresentatie begrijpend lezen 2012-2013 < Woordenschat Dyslexie >