AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Groepsplannen

Groepsplannen

Bij het leesverbeterplan en rekenverbeterplan wordt gewerkt met groepsplannen.
Op deze pagina vindt u de meest recente plannen.

groepsplannen vernieuwd

in het schooljaar 2012-2013 gaan we werken met een vereenvoudigde versie van de groepsplannen.
Bij elk groepsplan hoort een handleiding, die een leerkracht kan gebruiken om een plan op te stellen.
Nieuw in deze plannen is, dat ook wordt gewerkt met de pedagogische behoeften van de groep in zijn totaliteit.
groepsplan technisch lezen 13-10-10groepsplan begrijpend lezen 13-10-10groepsplan rekenen 13-10-10groepsplan voorbereidend lezen 20-01-11groepsplan technisch lezen sept.2012handleiding groepsplan technisch lezen sept.2012handleiding groepsplan begrijpend lezen sept.2012groepsplan begrijpend lezen september 2012groepsplan spelling