AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Achtergrondinfo

Achtergrondinfo

Op deze pagina vindt u alle belangrijke lezingen, artikelen, documenten over het opbrengstgericht en handelingsgericht werken presentatie structuurwijziging SPOEhet moet landen op het bureau van het kind.presentatie groepsplan en I-HOPpresentatie structuurwijziging SPOEschema sociaal-emotionele ontwikkelingkwaliteitskaart stepping stoneshandleiding datamuur en groepsplan technisch lezenartikel leesverbeterplan Enschede- didaktiefartikel datamuur uit schoolaanzet okt.09draaiboek 2011-2012handleiding zorgteams en zorgadvies sept.10opbrengsten lezen Enschede Kees Vernooyigdi-modelresponsiviness to intervention