AGENDA
onderwijscoaches zondag 16 augustus 2015 In het schooljaar 2015-2016 blijft SPOE werken met basisteam en met breedteteam. Nu met.. Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal.. maandag 20 april 2015 Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet.. Lees verder >
SCRIPT maandag 16 februari 2015 SPOE heeft op 16-02-15 SCRIPT geïntroduceerd. SCRIPT is een draaiboek om te komen tot.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

onderwijscoaches zondag 16 augustus 2015
In het schooljaar 2015-2016 blijft SPOE werken met basisteam en met breedteteam. Nu met vaste personen; de onderwijscoach en de orthopedagoog. Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal achter het.. maandag 20 april 2015
Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet meten. De toets is ontwikkeld om een voorspelling te doen voor het vervolgonderwijs, de toets is niet ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen. Wat dan wel???? Lees verder >
SCRIPT maandag 16 februari 2015
SPOE heeft op 16-02-15 SCRIPT geïntroduceerd. SCRIPT is een draaiboek om te komen tot een film. Een film over de opbrengsten. Het gaat niet om het behaalde vaardigheidsniveau, maar om de behaalde groei in vaardigheidsscore. One year's growth for one year's input. Lees verder >