AGENDA
René Huitink nieuwe.. dinsdag 26 april 2016 Met ingang van 01-05-16 is René Huitink de nieuwe coordinator van Steunpunt Passend.. Lees verder >
Wat echt werkt.Effectieve.. woensdag 29 april 2015 Op woensdag 18 mei organiseert uitgeverij PICA een bijeenkomst met David.. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

René Huitink nieuwe coordinator SPOE dinsdag 26 april 2016
Met ingang van 01-05-16 is René Huitink de nieuwe coordinator van Steunpunt Passend Onderwijs Enschede Lees verder >
Wat echt werkt.Effectieve strategieen.. woensdag 29 april 2015
Op woensdag 18 mei organiseert uitgeverij PICA een bijeenkomst met David Mitchell. Regardz de Eenhoort - Amersfoort http://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/wat-echt-werkt-pica Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011
Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op de basiszorg, de breedtezorg en de dieptezorg.
De scholen krijgen vaste begeleiders.
De scholen krijgen z.s.m. de lijst van medewerkers. Lees verder >