AGENDA
SCRIPT maandag 16 februari 2015 SPOE heeft op 16-02-15 SCRIPT geïntroduceerd. SCRIPT is een draaiboek om te komen tot.. Lees verder >
analyse en plan van aanpak.. maandag 16 februari 2015 Hanneke Tielemans heeft voor SPOE alle materialen verzameld om voor leerlingen met.. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

SCRIPT maandag 16 februari 2015
SPOE heeft op 16-02-15 SCRIPT geïntroduceerd. SCRIPT is een draaiboek om te komen tot een film. Een film over de opbrengsten. Een aantal nieuwe termen: -leerpotentieel -leerpotentieel equivalent -ambitie vaardigheidsgroei -geplande vaardigheidsgroei Lees verder >
analyse en plan van aanpak voor.. maandag 16 februari 2015
Hanneke Tielemans heeft voor SPOE alle materialen verzameld om voor leerlingen met lees-taalproblemen te komen tot een plan van aanpak. Deze aanpak is web-based. Toegankelijk en gebruiksvriendelijk Sbo de Spinaker heeft positieve ervaringen opgedaan met deze manier van werken. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011
Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op de basiszorg, de breedtezorg en de dieptezorg.
De scholen krijgen vaste begeleiders.
De scholen krijgen z.s.m. de lijst van medewerkers. Lees verder >