AGENDA
coach passend onderwijs bij.. dinsdag 8 juli 2014 SPOE is heel blij met de aanstelling van vier coaches passend onderwijs bij SPOE... Lees verder >
SPOE : dank voor.. dinsdag 8 juli 2014 Namens alle scholen van SPOE heeft Ad Kappen de onderwijsadviseurs bedankt voor hun.. Lees verder >
BASISONDERSTEUNING EN EXTRA.. dinsdag 8 juli 2014 SPOE is zo goed als klaar met de voorbereidingen voor Passend Onderwijs. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

coach passend onderwijs bij SPOE. dinsdag 8 juli 2014
SPOE is heel blij met de aanstelling van vier coaches passend onderwijs bij SPOE.

Bestuur van VCO en bestuur Consent hebben gebruik gemaakt van de opting-out regeling. Lees verder >
SPOE : dank voor onderwijsadviseurs.. dinsdag 8 juli 2014
Namens alle scholen van SPOE heeft Ad Kappen de onderwijsadviseurs bedankt voor hun professionele inzet.

SPOE zal in kader van passend onderwijs de rol van onderwijsadviseur niet kunnen invullen.
SPOE richt zich op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Scholen hebben de basisteams en breedteteams ingepland. Deze bijeenkomsten gaan door, echter zonder de aanwezigheid van een onderwijsadviseur. Lees verder >
BASISONDERSTEUNING EN EXTRA.. dinsdag 8 juli 2014
SPOE is zo goed als klaar met de voorbereidingen voor Passend Onderwijs. Lees verder >