AGENDA
aanmelding.. maandag 24 maart 2014 SPOE en SKOE zijn namens de schoolbesturen verantwoordelijk voor de procedure van.. Lees verder >
week van passend onderwijs. maandag 24 maart 2014 De week van 24 t/m 28 maart is landelijk de week van Passend Onderwijs. Voor ouders.. Lees verder >
Werken met de.. maandag 17 maart 2014 Woensdag 19 maart is er een bijeenkomst voor de leerkrachten van groep 6. Onderwerp is.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT), de christelijke scholen (VCO), islamitisch onderwijs (Al UMMAH) en algemeen-neutraal onderwijs (ESV)

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

aanmelding deeltijd-schakelklas.. maandag 24 maart 2014
SPOE en SKOE zijn namens de schoolbesturen verantwoordelijk voor de procedure van toelating deeltijd-schakelklas 2014-2015. Lees verder >
week van passend onderwijs. maandag 24 maart 2014
De week van 24 t/m 28 maart is landelijk de week van Passend Onderwijs.
Voor ouders komt een voorlichting over passend onderwijs. Deze ouderavond zal waarschijnlijk plaatsvinden in mei. Lees verder >
Werken met de.. maandag 17 maart 2014
Woensdag 19 maart is er een bijeenkomst voor de leerkrachten van groep 6. Onderwerp is het werken met de kwaliteitswijzer. Veel aandacht voor good practice.

De basisscholen behorend bij SPOE gaan werken met de kwaliteitswijzer. Niet het resultaat is bepalend voor de kwaliteit van de school, maar de toegevoegde waarde.
Wat is de film?
Wat is het verhaal achter het plaatje?
Welke belofte naar leerling en naar ouders gaan we maken? Lees verder >