AGENDA
Wat echt werkt. woensdag 29 april 2015 Op maandag 01 juni zal David Mitchell twee workshops verzorgen voor leerkrachten,.. Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal.. maandag 20 april 2015 Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet.. Lees verder >
analyse en plan van aanpak.. maandag 16 februari 2015 Hanneke Tielemans heeft voor SPOE alle materialen verzameld om voor leerlingen met.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

Wat echt werkt. woensdag 29 april 2015
Op maandag 01 juni zal David Mitchell twee workshops verzorgen voor leerkrachten, interne begeleiders en directeuren. maandag 01 juni om 10.30 Oude Usselerschool - Enschede http://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/wat-echt-werkt-pica Lees verder >
SCRIPT vertelt het verhaal achter het.. maandag 20 april 2015
Hoe gaan we om met de CITO eindtoets. Meet de CITO eindtoets wel wat de toets moet meten. De toets is ontwikkeld om een voorspelling te doen voor het vervolgonderwijs, de toets is niet ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen. Wat dan wel???? Lees verder >
analyse en plan van aanpak voor.. maandag 16 februari 2015
Hanneke Tielemans heeft voor SPOE alle materialen verzameld om voor leerlingen met lees-taalproblemen te komen tot een plan van aanpak. Deze aanpak is web-based. Toegankelijk en gebruiksvriendelijk Sbo de Spinaker heeft positieve ervaringen opgedaan met deze manier van werken. Lees verder >