AGENDA
RESPECT-protocol ipv.. zaterdag 24 januari 2015 SPOE scholen werken met PBS. PBS is een van de veelbelovende programma's in kader van.. Lees verder >
SPIEGELTEAMS zaterdag 24 januari 2015 Na de spiegelgesprekken is aan elke school een spiegelteam gekoppeld. Een spiegelteam.. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
O.a. omgaan met begaafde leerlingen.

Volg ons op twitter @adkappen

RESPECT-protocol ipv pestprotocol. zaterdag 24 januari 2015
SPOE scholen werken met PBS. PBS is een van de veelbelovende programma's in kader van pestpreventie. PBS heeft een aanvraag ingediend om effect te onderzoeken. Echter PBS is meer dan een anti-pestprogramma. Het is een veel breder programma. Deelnemende basisscholen zijn positief over de IRIS gedragsregistratie. Dit geeft veel inzicht. Lees verder >
SPIEGELTEAMS zaterdag 24 januari 2015
Na de spiegelgesprekken is aan elke school een spiegelteam gekoppeld. Een spiegelteam bestaande uit een inhoudelijk expert en uit een procesgerichte expert. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. vrijdag 27 mei 2011
Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op de basiszorg, de breedtezorg en de dieptezorg.
De scholen krijgen vaste begeleiders.
De scholen krijgen z.s.m. de lijst van medewerkers. Lees verder >